Category Archives: cat1

خبرگزاری آريا – شخصيت شما تا چه حد ژنتيکي است؟


شخصيت شما تا چه حد ژنتيکي است؟

خبرگزاري آريا – برترين ها – ترجمه از هدي بانکي: شخصيت ما ژنتيکي است يا اکتسابي؟ علم مي‌گويد: هر دو، اما از جهاتي عجيب و غريب!
شخصيت ما پيچيده و چند بعدي است. بر اساس چهار مطالعه‌ي انجام شده، محققان به اين نتيجه رسيده‌اند که برخي از ويژگي‌هاي شخصيتي نسبت به بقيه، ژنتيکي‌تر هستند. مثلا اينکه شما چقدر ماجراجو هستيد، بيشتر ژنتيکي است، در حاليکه چقدر آدم ساده گير و خونسردي هستيد، ارتباط بسيار کمي با ژنتيک شما دارد.
به عبارت ديگر، اگر والدين شما عاشق امتحان کردن غذاهاي جديد و عجيب باشند، احتمال اينکه شما هم از اين کار لذت ببريد بسيار زياد است. اما اگر پدر و مادر شما انسان‌هاي خونسرد و بيخيالي باشند، احتمال اينکه شما هم اينچنين باشيد، کم است.
شخصيت شما تا چه حد ژنتيکي است؟
پذيرا بودن
پذيرا بودن يعني اينکه خلاق، خيال پرداز و پذيرا نسبت به ايده‌هاي جديد هستيد. اين ويژگي شخصيتي، ۵۷ درصد ژنتيکي است.
وظيفه شناسي و با وجدان بودن
وظيفه شناسي و متعهد و با وجدان بودن يعني اينکه به جزئيات اهميت مي‌دهيد و پايبند هستيد. اين ويژگي شخصيتي ۴۹ درصد ژنتيکي است.
برونگرايي
برونگرايي يعني اينکه به خوبي با ديگران ارتباط برقرار مي‌کنيد و از اين ارتباط و تعاملات انرژي مي‌گيريد. اين ويژگي شخصيتي ۵۴ درصد ژنتيکي است.
سازگاري
سازگاري يعني اينکه معمولا نسبت به ديگران واکنش انعطاف پذيرانه‌اي داريد و سخت نمي‌گيريد. اين ويژگي شخصيتي ۴۲ درصد ژنتيکي است.
روان رنجوري – ثبات احساسي
روان رنجوري يعني نگراني و وسواس نسبت به موضوعات و ثبات احساسي يعني ثبات هيجاني در شرايط حساس. اين ويژگي شخصيتي ۴۸ درصد ژنتيکي است.
آيا شخصيت از مغز ما ناشي مي‌شود؟
يافته‌هاي علمي نشان مي‌دهد که تفاوت‌هاي فيزيولوژيکي مرتبط با هر تيپ شخصيتي وجود دارد. دانشمندان هنوز در ابتداي راه شناختن و درک پيچيدگي‌هاي بين مغز و بدن و شخصيت هستند، اما يافته‌هايي وجود دارد که نشاندهنده‌ي چگونگي تاثيرات هورمون‌ها بر رفتارهاي ماست:
معلوم شده افرادي که خيلي برونگرا هستند داراي فرم‌هاي طولاني ژن DRD4‌اند. اين ژن دستور مي‌دهد که ما چگونه دوپامين ترشح کنيم. افرادي که فرم‌هاي طولاني ژن DRD4 را دراند، وقتي تجربه‌ي مثبتي مي‌کنند، دوپامين بيشتري در مغزشان توليد مي‌شودو به عبارتي ديگر، مغز افراد بشدت برونگرا جوري تنظيم شده که بيشتر از بقيه به دنبال تجربيات اجتماعي است زيرا مقدار زيادي دوپامين دارد.
افرادي که خيلي وظيفه شناس هستند، قشر مياني جلويي در بخش چپ قشر پيش پيشاني‌ مغزشان حجيم‌‌تر است. اين قسمت از مغز همانجايي است که مسئول برنامه ريزي و تصميم گيري است. به عبارتي ديگر، آنهايي که بسيار با وجدان و وظيفه شناس هستند، از برنامه ريزي و آماده بدون بسيار لذت مي‌برند زيرا اين قسمت از مغزشان فعال‌تر است.
افرادي که بسيار سازگار هستند بخش اوربيتوفرونتال مغزشان حجم کمتري دارد و اين قسمت از مغز همانجايي است که مسئوليت پردازش هيجانات و تصميم گيري را به بعهده دارد. مطالعه‌اي دريافته افرادي که بسيار اهل سازگاري هستند، به راحتي و زود مي‌توانند وضعيت روحي و رواني ديگران را پيش بيني کنند. به عبارتي ديگر، اين افراد معمولا در کارهاي تيمي بهتر عمل مي‌کنند زيرا در درک و پيش بيني وضعيت‌هاي روحي و رفتاري، سرآمد ديگران هستند.
افرادي که روان رنجورند يا ثبات احساسي دارند نيز داراي فرم‌هاي طولاني ژن انتقال دهنده‌ي سروتونين هستند. اين ژن به ما در توليد سروتونين کمک مي‌کند که آرام کننده است. اشخاصي که خيلي روان رنجورند، آهسته‌تر سروتونين توليد مي‌کنند، بنابراين سخت‌تر مي‌توانند بعد از يک تجربه‌ي هيجاني منفي، احساسات خود را کنترل کنند. اين افراد نسبت به بقيه، درک قوي‌تري از هيجانات خود داشته و مدت طولاني‌تري نيز اين احساس را به همراه دارند. به عبارتي ديگر، افراد روان رنجور، ثبات احساسي کمي دارند و بيشتر نگرانند زيرا از لحاظ فيزيولوژيکي به زمان بيشتري براي بازيابي از يک تجربه‌ي بد که براي‌شان روي داده نياز دارند.
درک ارتباط ميان شخصت ما و فيزيولوژي که داريم اهميت دارد. چرا؟ چون مي‌توانيم بفهميم که نمي‌توانيم سمت و سوي تيپ شخصيتي‌مان را انتخاب کنيم. اگر همسرتان دوست دارد مدام بيرون برود يا با ديگران در ارتباط باشد، از دست او عصباني نشويد زيرا مغز او اينگونه تنظيم شده که برونگرا باشد. اگر همکار‌تان اهميتي به جزئيات نمي‌دهد يا چندان وظيفه شناس نيست، خشمگين نشويد زيرا مغز او براي بسيار وظيفه شناس بودن تنظيم نشده است.
حرف آخر اينکه؛ ديگران را همانطوري که هستند بپذيريد! دغدغه‌ي تغيير افرادي که در زندگي‌تان حضور دارند را نداشته باشيد و در عوض سعي کنيد آنها را درک کرده و کمک‌شان کنيد تا در نوع خودشان بهترين باشند.


خبرگزاری آريا – راز‌هاي موفقيت در تقسيم پنير!


راز‌هاي موفقيت در تقسيم پنير!

خبرگزاري آريا – روزنامه ايران – ترانه بني يعقوب: «همايش شاد رايگان، افزايش ظرفيت مغز تا ۱۰ برابر، دوپينگ مغز، قوي‌ترين روش، مطالعه سريع با درک بالا در دنيا.»، «دوره جديد روان شناسي ثروت»، «چگونه نخستين يک ميليارد تومان خود را به دست بياوريد؟»، «کارگاه ارتباط شايسته در خانواده و قرار بايسته در اجتماع.» اينها فقط برخي از سر فصل‌هايي است که هر کدام‌مان در پيامک‌هاي روزمره مي‌بينيم. يک بار و دو بار هم نه، هر کدام شايد چند بار در روز از اين پيامک‌ها بگيريم. در فضاي مجازي هم که بارها و بارها تبليغ‌شان را ديده‌ايم.
ادامه همان ماجراي کتاب‌هايي که در يک دقيقه مي‌خواستند شما را به آدمي ثروتمند، با کلاس با حافظه‌اي سرشار و موفق و آرام و جذاب تبديل کنند؛ «قورباغه‌ات را قورت بده» و «پنيرت را تقسيم کن» و… . اين همه تبليغ و درخواست براي شرکت در چنين کلاس‌ها و کارگاه‌هايي به کدام نيازمان پاسخ مي‌دهد؟ نياز به شاد بودن و خنديدن؟ چقدر شرکت در اين کلاس‌ها از سر نياز واقعي است و چقدر از سر استيصال و درماندگي؟ چقدر برگزار‌کنندگان اين کلاس‌ها آموزش ديده‌اند و تخصص‌شان واقعي است و چقدر براي کسب درآمد و ايجاد شغل؟
رازهاي موفقيت در تقسيم پنير
همايش شاد رايگان با سلطان حافظه ايران
برخي از اين همايش‌ها يا به قول برگزارکنندگان همايش، طرفداران بيشتري هم دارند، مثل همان‌ها که اسم‌شان همايش شاد رايگان است. آنها که گاه به اسم باشگاه خنده هم تبليغ مي‌شوند و وقتي عنوان رايگان هم کنارشان قرار مي‌گيرد خيلي‌ها را جذب مي‌کند. در يک عصر زمستاني تصميم مي‌گيرم در يکي از همين همايش‌هاي شاد شرکت کنم و ببينم واقعاً در آنها چه مي‌گذرد. همايش در دو سانس برگزار مي‌شود. چهار تا شش و شش تا هشت در سالني بزرگ در يکي از ميدان‌هاي اصلي شهر. استاد را با نام سلطان حافظه ايران معرفي مي‌کنند. راستش اول جلسه نمي‌فهمم، ارتباط حافظه با شادي و خنده در چيست؟ صندلي‌هاي قرمز رنگ سالن تقريباً پر هستند و از هر گروه سني و از زن و مرد در سالن نشسته‌اند و منتظرند تا زودتر استاد را ببينند.
قبل از ورود به جلسه به هر کس برگه‌اي مي‌دهند. برگه‌اي که در آن کلاس‌هاي استاد معرفي شده. کلاس‌هايي که صد البته رايگان نيستند، خيلي زود مي‌فهمم که اين همايش در واقع پيش تبليغي براي استاد است. کلاس‌ها از تقويت حافظه و دوپينگ مغز هست تا تندخواني و کلاس‌هاي زبان، کلاس‌هايي که به‌علاقه‌مندان کمک مي‌کنند زبان انگليسي را با تکنيک‌هاي خاص و با صرف مدت زماني کوتاه ياد بگيرند. جلسه يا همايش با ويدئويي کوتاه از کساني که قبلاً در کلاس‌هاي استاد شرکت کرده‌اند و نتايج بي‌نظيري که گرفته‌اند آغاز مي‌شود. آدم‌هايي که در يک مدت کوتاه زبان‌دان شده يا توانسته‌اند از سد کنکور يا آزموني بزرگ بگذرند. دختري جوان در بخشي از اين ويدئو مي‌گويد:
«از وقتي اين کلاس‌ها را رفتم هم حال روحي‌ام بهتر شد، هم شماره همه دوستانم را حفظ کردم و هم زبان ياد گرفتم.» پسر نوجواني هم مي‌گويد: «به ما در مدرسه فقط گفتند، درس بخوانيد اما نگفتند چطور درس بخوانيم. توي اين دوره‌ها اينکه چطور درس بخوانم را فهميدم.» خلاصه لحظه موعود مي‌رسد و سلطان حافظه با کت قرمز مخملي وارد مي‌شود. خلاصه حرف‌هايش اين است که دوپينگ مغز را ياد مي‌دهد؛ اينکه خيلي‌هاي‌مان فقط از ۱۰ درصد قواي ذهن‌مان استفاده مي‌کنيم در حالي که توانمندي‌هاي ذهن ۱۰۰درصد است و بعد سعي مي‌کند حرف‌هايش را عملي به جمعيت حاضر در جلسه ثابت کند. رو به جمعيت مي‌خواهد ۱۶ کلمه بگويند کلماتي که روي يک تخته و درون يک جدول نوشته مي‌شود.
بعد از آماده شدن جدول، استاد از حفظ ۱۶ کلمه را مي‌گويد، از اول به آخر و از آخر به اول و ضربدري. او توضيح مي‌دهد که چطور توانسته موقعيت کلمات را حفظ کند و با تکنيک تصويري کردن آنها اين کار را به حاضران هم مي‌آموزد. خيلي‌ها شگفت‌زده مي‌شوند. به به و چه چه را شروع مي‌کنند و برخي هم بي‌تفاوت نگاه مي‌کنند و زير لب مي‌گويند، حفظ نشدند. زني که بغل دستم نشسته با هيجان روي صندلي‌اش جابه جا مي‌شود: «واي ديدي چطور ۱۶ تا کلمه ناآشنا رو گفت ماشالا! من براي همين اومدم بس که از آلزايمر مي‌ترسم. ميگن اينا يه چيزايي ياد مي‌دن که آدم فراموشي نگيره.» تا اينجاي کار هنوز از خنده و شادي خبري نيست. هرچند استاد سعي مي‌کند در بين حرف‌هايش شوخي‌هاي بامزه‌اي کند و جمعيت را بخنداند.
شوخي‌هاي که ته همه‌شان يا جنسيت‌زده است يا سرشار از خشونت. مثل جايي که استاد براي مزه پراني مي‌گويد بچه‌ها و موبايل‌تان را ساکت کنيد و بچه‌تان اگر شلوغ کرد بزنيدش و البته زودي هم اضافه مي‌کند که شوخي کرده يا شوخي‌هاي جنسيت زده‌اي که جهتش سمت زنان است. استاد دائم مي‌گويد که مغز هم مثل بدن احتياج به عضله‌سازي دارد و حسابي بايد تمرينش داد. بقيه جلسه هم به تمرين تندخواني مي‌گذرد. جلسه قرار است با قرعه کشي و جايزه ادامه پيدا کند که از روي صندلي‌ام بلند مي‌شوم. بيرون سالن زن و مرد در انتظار ايستاده‌اند تا در سانس بعدي همايش شرکت کنند.
رازهاي موفقيت در تقسيم پنير
با دختر جواني حرف مي‌زنم که دائم از اين کارگاه به آن کارگاه مي‌رود. يک روز در کلاس‌هاي خودشناسي شرکت مي‌کند و روز ديگر دنبال جايي مي‌گردد که راه‌هاي موفقيت را بياموزد. حالا هم مي‌خواهد با دوپينگ مغزي و افزايش خلاقيت کاري کند که آدم موفقي باشد. مي‌گويد سراغ هر کاري مي‌رود خراب مي‌کند و همه به او توصيه کرده‌اند که روي ذهنش کار کند و شنيده که استاد مي‌تواند کاري کند که او در هر کاري موفق باشد. خودش مي‌گويد تا حالا حدود ۱۰ ميليون تومان براي اين کارگاه‌ها و کلاس‌ها هزينه کرده. حتي يک بار به يکي از کشورهاي عربي همسايه رفته و در کارگاه روانشناسي يکي از مشاوراني که خارج از ايران زندگي مي‌کند، شرکت کرده.
از روان شناسي علمي تا روان شناسي عامه
علت واقعي علاقه‌مندي مردم به اين دوره‌ها چيست و اين همايش‌ها به کدام نيازهاي آنان پاسخ مي‌دهد؟ اين سؤالات را مجيد صفاري‌نيا، روانشناس اجتماعي و استاد دانشگاه، اين گونه پاسخ مي‌دهد: «ميزان سازگاري مردم با مشکلات زندگي، کم شده اما ميزان اضطراب و افسردگي در جامعه ما افزايش يافته است. همه اينها موجب شده مردم بيشتر بخواهند در فضاهاي شاد باشند. مردم شادي را دوست دارند. شادي يک هيجان است و وقتي رسانه‌ها و دولت براي شادي مردم برنامه‌ريزي نمي‌کنند، تا کسي عنوان شادي را در اين تبليغ‌ها مي‌بيند سراغش مي‌رود. رابطه حافظه و شادي هم مستقيم است؛ آنها که حافظه‌شان بهتر است شادترند. اين روزها هم که با وجود کنکور همه دنبال تقويت حافظه‌اند.»
صفاري نيا بلافاصله توضيح مي‌دهد: «ما دو گونه روانشناسي داريم؛ روانشناسي علمي و روانشناسي عامه يا پابليک و براي هر دو اينها مقوله شادي و حافظه مهم است. در روانشناسي عامه الزاماً اين دوره‌ها توسط متخصصان برگزار نمي‌شود. افرادي که الزاماً شياد هم نيستند و ممکن است دوره‌هايي را گذرانده و تکنيک‌هايي را آموخته باشند. البته خيلي از اين غيرحرفه‌اي‌ها شايد تبحر لازم را براي برگزاري اين کلاس‌ها نداشته باشند. به هر حال اين روزها خيلي از اين کلاس‌ها در فضاي غيرعلمي برگزار مي‌شود و مردم به‌ دليل نيازشان به شادي و موفقيت در آنها شرکت مي‌کنند.
چرا که اين مفاهيم يا مفاهيمي مثل خلاقيت براي مردم مهمند. بهترين کار اين است که مردم اگر هم دنبال اين مسائل مي‌روند، بين روانشناسي عامه و علمي تميز قائل شوند و همين دوره‌ها را در مراکز علمي معتبر و در قالب علمي جست‌و‌جو کنند.» «غلبه بر ترس‌ها وطمع‌ها»، «باورهاي ما از کجا حاصل مي‌شوند؟»، «به شما آموزش مي‌دهيم چگونه موفق‌تر از قبل باشيد.»، «ثروتمندان چگونه بازي با پول را ياد گرفته‌اند»، «با شرکت در يک دوره صد برابر شادتر از قبل باشيد.» و… شايد همه اينها سرفصل‌هايي جذاب باشد، اما يادمان نرود يادگيري همه آنها در کلاس‌هاي چند ساعته و چند روزه ممکن نيست. پاسخ به برخي از اين سؤالات گاهي کلان‌تر وعميق‌تر از دستورالعمل‌هاي روانشناسي بازاري است.


خبرگزاری آريا – رابطه‌مان با همکاران‌مان چطور باشد؟


رابطه‌مان با همکاران‌مان چطور باشد؟

خبرگزاري آريا – ماهنامه همشهري تندرستي – ماهور راسخ: بعضي ها معتقدند در فضاي صميمانه کارها بهتر از رابطه رئيس و مرئوسي پيش مي رود. بعضي ديگر به عکس؛ گروه اول دورهمي هاي خانوادگي هم دارند و گروه دوم، فقط نام و نام خانوادگي همديگر را مي دانند. به نظر شما کدام روش بهتر است؟ اين که به قول معروف با کارمندان قاطي شد و فاصله ها را برداشت يا اين که با کشيدن ديواري، رابطه ها را تعريف کرد؟ اگر دقيقا پاسخ سوال تان را نمي دانيد، حتما مطلبي را که در پي مي آيد، بادقت بخوانيد.
ارتقاي مهارت ها
خودتان را چطور معرفي مي کنيد؟ کارآموزي که قرار است شاگردي کند يا فردي که با مهارت هاي متعدد تصميم دارد با گروهي همکاري را آغاز کند؟ در هر کدام از اين جايگاه هاي که قرار داشته باشيد، بايد «مهارت بودن در مکان مناسب» را آموخته باشيد. به اين مثال دقت کنيد: اگر قرار است به عنوان کارورز در يک آهنگري مشغول به کار شويد بايد اطلاعات کاملي درباره نحوه کار، مشکلات احتمالي و تئوري کار با دستگاه ها را بدانيد. اين به شما کمک مي کند که اولا بتوانيد در مواقع لازم اطلاعات تان را به رخ بکشيد و در ثاني با سرعت بيشتري کار را به طور عملي ياد بگيريد. بنابراين حتي در جايگاه يک کارورز نبايد به قول معروف صفر کيلومتر باشيد!
رابطه‌مان با همکاران‌مان چطور باشد؟
مشخص کنيد
پيش از شروع هر کاري، دقيقا خواسته هايتان از خودتان و گروهي را که با آنها همکاري مي کنيد، مشخص کنيد. درباره مدت زمان کار، حقوق دريافتي، مزايا، پاداش، اضافه کاري تا شيوه لباس پوشيدن تان در محل کار سوال کرده و براساس پاسخ روشني که دريافت مي کنيد، براي شروع همکاري يا ادامه آن تصميم بگيريد. درباره خواسته هاي همکارانتان از شما نيز کاملا اطلاعات کسب کنيد. واضح و مشخص بودن مسير هميشه کمک مي کند تا رابطه، درست، محکم و قانونمندي با کارفرما و همکاران تان داشته باشيد.
زمان بدهيد
به هيچ وجه در بدو ورود به محل کار، سفره دل تان را باز نکنيد. لازم نيست بسته و مشکوک رفتار کنيد؛ فقط کافي است کمي به خودتان و اطرافيان تان فرصت بدهيد تا آشنايي قدم به قدم اتفاق بيفتد. آشنايي هاي تدريجي، دوستي ها و روابط کاري محکم تري را شکل مي دهد.
هوش اجتماعي را افزايش دهيد
حتما اسم هوش اجتماعي و هوش هيجاني به گوش تان خورده است. بنابراين درباره هوش اجتماعي و هيجاني مطالعه کنيد تا بتوانيد اين مهارت را بالا ببريد. افراد موفق الزاما هوش بالايي ندارند؛ بلکه اغلب آنها از هوش هيجاني بالايي برخوردارند. نکته اي که بايد به آن دقت کنيد، بالا بودن هوش هيجاني است. با آگاهي از جنس اين نوع هوش و تقويت آن، مي توانيد با ديگران ارتباط بهتري داشته باشيد. به اين دليل که با تشخيص حسي درست تان مي توانيد ارتباط بهتري با ديگران برقرار کنيد.
قدرداني کنيد
ديگران هيچ وظيفه اي در قابل شما ندارند! در محيط کار و درست در شرايطي که گفته و ناگفته هر کس به فکر ارتقاي جايگاه شغلي خودش بوده و تلاش مي کند فرد لايق تر، کارآمدتر و باهوش تر به نظر برسد، کمک کردن به ديگران، لطف بزرگي است. بنابراين اگر مي خواهيد فرد مودب با روابط عمومي مناسب و بالا باشيد، حتما از کوچک ترين کمک و محبت ديگران به درستي و به شکل مناسب قدرداني کنيد. ديگران براي کمک به شما وظيفه ندارند.
مثبت نگر باشيد
اين اصلا به معني ناديده گرفتن شرايط نامناسب احتمالي و برخورد ساده لوحانه با شرايط کاري نيست؛ بلکه به معني بررسي همه جانبه شرايط و يافتن بهترين راه براي رسيدن به بهترين نتيجه است، علاوه بر اين که مثبت انديشي يکي از راهکارهاي رواني ايجاد انگيزه در خود و ديگران است. بنابراين سعي کنيد حتي نقاط ضعف را با نگاه مثبت بررسي کرده و راه چاره درستي براي رفع آنها پيدا کنيد.
مديريت زمان
دقيقا اين شما هستيد که مي توانيد زمان تان را مديريت کنيد. به اين معني که نگذاريد ديگران زير پرچم دوستي، از وقت و فرصتي که مي توانيد براي خودتان هزينه کرده و هزار و يک کار مورد علاقه تان را انجام دهيد، دزديده و از شما سوءاستفاده کنند. بنابراين اگر در هر لحظه از روابط کاري تان اين مساله را حس کرديد، بدون رودربايستي براي فرد مورد نظر توضيح بدهيد که الان فرصت صحبت نداشته و بايد به مکالمه پايان دهيد. مشخص کردن اين مساله نيز از ديگر خط قرمزهايي است که بايد به آن پاي بند باشيد.
رابطه‌مان با همکاران‌مان چطور باشد؟
خاتمه حرف هاي درگوشي
اين مساله بيشتر مخصوص به محيط هاي کاري کشور ماست. کافي است کمي بيشتر با تلفن صحبت کنيد، کمي زود سر کار بياييد، کمي ديرتر محل کار را ترک کنيد، خوشحال يا غمگين باشيد و کم يا زياد غذا بخوريد همگي فرصتي براي تولد شايعات و حرف هاي درگوشي افراد بيکار است! در مقابل اين حرف ها اصلا سکوت نکنيد. به محض شنيدن چنين حرف هايي، مستقيما سراغ فرد مورد نظر برويد و حرفي را که شنيده ايد، بيان کنيد و از او توضيح بخواهيد.
اما اگر منبع خبر براي شما مشخص نيست، بدون اين که عصبي شويد چون قصد آنها دقيقا همين موضوع است در شرايط مناسب که همه همکارها وجود دارند، موضوع را مطرح کرده و به واکنش و حرف هاي ديگران توجه کنيد. سپس درباره موضوع مطرح شده بدون اين که به عنوان مقصر توضيح بدهيد، در چند عبارت توضيحاتي ارايه کنيد که ديگران را از اشتباه دربياوريد. محدوده روابط تان با ديگران را تعريف مي کنيد و توضيح مي دهيد که رفتار و کارهاي شما هيچ ارتباطي به ديگران نداشته و نبايد به کسي توضيحي بدهيد. اين خطر قرمز را براي خود و ديگران به خوبي و پررنگ مشخص کنيد.
شنونده خوبي باشيد
اگرچه در چند نکته قبل اشاره شد که زمان بندي را فراموش نکنيد و نگذاريد وقت تان را بگيرند، اما گاهي براي دوستاني که براي آنها ارزش قائل هستيد، وقت بگذاريد و حرف و درد دل هاي آنها را بشنويد. بخشي از برقراري ارتباط موثر با ديگران، شنيدن حرف هاي آنها، حتي بدون ارايه راهکار يا اظهارنظر است. گاهي افراد فقط دوست دارند با کسي صحبت کنند تا سبک شوند.
همراه باشيد
گاهي همکاران تصميم جمعي براي يک موضوع مي گيرند، براي مثال نسبت به رفتار نادرست مدير، حجم کاري بالا و عدم تناسب آن با حقوق دريافتي، تغيير ساعت کار و کيفيت غذاي ارائه شده اعتراض هايي دارند. ممکن است شما دوست نداشته باشيد در جمع هاي اعتراضي شرکت کنيد، اما کنار کشيدن شما از يک تصميم جمعي، اولين نقطه جدا شدن شما از جمع و آسيب ديدن رابطه شما و ديگر همکاران است. بنابراين اگر اهل جار و جنجال و شورش هم نيستيد، اما به شکلي هوشمندانه با ديگران همراه شويد، براي مثال شما هم حاضر شويد و به قدري که به جايگاه و شرايط کاري خودتان ضرري وارد نمي شود، صحبت کنيد.
با ديگران مرتبط باشيم
براساس آمار مرکز تحقيقات کار و روان شناسي «گالوپ» افرادي که از کار در محيط کاري شان لذت برده و با همکاران شان ارتباط مناسبي دارند، راندمان کاري شان نسبت به افرادي که در اين شرايط نيستند، تا هفت برابر بيشتر است. بنابراين روابط بين فردي در اجتماعي که حضور داريم، بيش از آنچه تصور مي کنيد روي ساختار ذهني، نحوه عملکرد، موفقيت يا شکست و در نتيجه بازده کاري ما تاثير دارد. به نظرتان باز هم مي توانيم به تنهايي زندگي کنيم؟ اصلا آمار و ارقام را کنار بگذاريم و به مساله روابط بين افراد از بعد احساسي- عاطفي نگاه کنيم.
به اين سوال صادقانه جواب دهيد: اگر مساله اي غمگين تان کرده باشد، تا چه مدت مي توانيد به تنهايي بار آن را به دوش کشيده و با کسي حرف نزنيد؟ اگر صادقانه به سوال جواب داده باشيد، پاسخ تان منفي است. پس ما، موجوداتي اجتماعي هستيم. شايد به همين دليل افرادي که روابط اجتماعي بيشتر و مناسب تري با ديگران دارند از سلامت روان بيشتري برخوردار هستند.


۸ دستور تهیه فوق العاده هات داگ


برترین ها: هات داگ با سس آووکادو و چیلی تا حالا خورده اید؟ اگر پاسخ تان منفی است با خواندن این مطلب به غیر از آشنایی با هات داگ با سس آووکادو و چیلی، ۷ طرز تهیه دیگر هات داگ را یاد خواهید گرفت.

هات داگ مَک و پنیر

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ
 

•    تعداد: ۸ نفر
•    زمان آماده سازی: ۱۵ دقیقه
•    زمان پخت: ۱۰ دقیقه در حرارت ۴۰۰ درجه فارنهایت

مواد لازم

•    دو پیمانه ماکارونی شکلی
•    دو قاشق غذاخوری کره
•    دو قاشق غذاخوری آرد سفید
•    دو پیمانه شیر
•    ۱٫۵ پیمانه پنیر چدار، رنده شده
•    ۸ عدد هات داگ
•    ۸ عدد نان هات داگ
•    نصف پیمانه نان تست برشته
•    پودر چیلی (اختیاری)

طرز تهیه

۱٫ فر را با حرارت ۴۰۰ درجه فارنهایت روشن کنید و اجازه دهید گرم شود. ماکارونی را بپزید و آبکش کنید و آن را کنار بگذارید. در یک قابلمه کوچک، کره را روی حرارت ملایم آب کنید. آرد را به آن اضافه کنید و حدود یک دقیقه بپزید. شیر را به طور یکجا اضافه کنید و هم بزنید. مایع را تا حدی که غلیظ شود و حباب روی آن ایجاد شود روی شعله حرارت دهید. پنیر چدار را اضافه کنید و هم بزنید. در آخر نیز ماکارونی ها را اضافه کنید. از روی حرارت بردارید و اجازه دهید خنک شود.

۲٫ در یک ظرف مستطیلی هات داگ ها را داخل نان بگذارید، مقداری ماکارونی و پنیر روی آن بریزید. روی آن نان تست برشته و در صورت تمایل پودر چیلی بریزید. ظرف را داخل فر بگذارید و به مدت ۱۰ دقیقه آنها را بپزید. باقی مانده پنیر را روی هرکدام از ساندویچ ها بریزید و سرو کنید.


هات داگ با سس آووکادو و چیلی

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ

 

•    تعداد: ۴ تا ۶ نفر
•    زمان آماده سازی و پخت: ۴۰ دقیقه

مواد لازم

•    دو قاشق غذاخوری روغن زیتون
•    دو قاشق غذاخوری گشنیز تازه خرد شده
•    دو عدد فلفل چیلی خرد شده
•    ۲ عدد پیازچه خرد شده
•    دو قاشق غذاخوری آب لیموترش
•    یک پیمانه گوجه فرنگی سبز یا قرمز، نگینی خرد شده
•    دو عدد آووکادو خرد شده
•    نمک دریایی یا معمولی
•    فلفل سیاه
•    ۶-۴ عدد هات داگ
•    ۴ قاشق غذاخوری کره، نرم شده است
•    یک قاشق چایخوری سیر رنده شده
•    ۶-۴  عدد نان باگت

طرز تهیه

۱٫ برای تهیه سس آووکادو-چیلی، در یک کاسه روغن زیتون، گشنیز، فلفل چیلی، پیازچه و آب لیمو را با هم مخلوط کنید. آووکادو و گوجه فرنگ یرا اضافه کنید. نمک و فلفل اضافه کنید و آن را کناری بگذارید.

۲٫ هات داگ ها را به سبک دلخواه سزخ یا کبابی کنید.

 

۳٫ در یک کاسه کوچک، کره و سیر را با هم مخلوط کنید. مخلوط کره را روی نان های باگت بریزید. تابه را روی شعله بگذارید و نان ها از سمتی که کره زده اید داخل تابه قرار دهید تا سرخ و برشته شوند.

۴٫ هات داگ ها را داخل نان های برشته قرار دهید و سس آووکادو را روی آن بریزید و بلافاصله سرو کنید.


هات داگ با سس فلفل

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ 
•    تعداد: ۸ هات داگ و ۴ کاسه سس
•    زمان آماده سازی: ۱۵ دقیقه
•    زمان پخت: ۵۰ دقیقه
•    زمان سرد شدن: ۱۰ دقیقه

مواد لازم

•    ۴ قاشق غذاخوری کره
•    یک عدد پیاز سفید بزرگ، خرد شده
•    ۴ حبه سیر، خرد شده
•    یک پیمانه کچاپ
•    نصف پیمانه شکر قهوه ای
•    نصف پیمانه سرکه سیب
•    ۱/۳ پیمانه سس تند
•    ۳ قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
•    دو قاشق چایخوری پودر چیلی
•    یک قاشق چایخوری نمک
•    ۸ عدد هات داگ
•    ۸ عدد نان هات داگ، برشته شده
•    برای روی ساندویچ: فلفل چیلی خرد شده و پیاز خرد شده (اختیاری)

طرز تهیه

۱٫ برای تهیه سس، در یک قابلمه کوچک، پیاز و سیر را داخل کره داغ شده روی حرارت ملایم به مدت ده دقیقه  سرخ کنید تا پیازها طلایی شوند. همه مواد به غیر از هات داگ و نان را داخل آن بریزید و هم بزنید. حرارت را کم کنید. در قابلمه را بگذارید و روی حرارت کم اجازه دهید ۱۵ دقیقه نیم جوش شود. در قابلمه را بردارید و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه دیگر روی همان شعله کم بگذارید تا سس غلیظ شود. از روی حرارت بردارید. ۱۰ دقیقه آن را کنار بگذارید تا خنک شود.
۲٫ سس را در بلندر پوره کنید تا کاملا نرم و یکدست شود.
۳٫ هات داگ ها را یا روی زغال کبابی یا درون تابه سرخ کنید. آنها را داخل نان بگذارید و در صورت تمایل فلفل چیلی یا پیاز خام ریز شده هم روی آن بریزید. سس را جداگانه درون پیاله بریزید و با ساندویج سرو کنید.


 

هات داگ با سس سالسا و لیمو

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ

 

•    تعداد: ۸ هات داگ
•    زمان آماده سازی: ۲۰ دقیقه
•    زمان پخت: ۷ دقیقه

مواد لازم

•    ۳۰ گرم گوجه فرنگی گیلاسی سبز و قرمز
•    نصف پیمانه پیازچه سبز و ریزشده
•    نصف پیمانه گشنیز ریز شده
•    یک عدد فلفل چیلی، نواری برش دهید
•    نمک و فلفل سیاه
•    دو عدد لیموترش
•    یک قوطی ماءالشعیر
•    ۸ عدد هات داگ
•    ۸ عدد نان هات داگ برشته شده
•    نصف پیمانه پنیر مونتری یا گودا

طرز تهیه

۱٫ برای تهیه سالسا، در یک کاسه متوسط گوجه فرنگی، پیاز، گشنیز و نصف فلفل چیلی را با هم مخلوط کنید. نمک و فلفل بزنید و کناری بگذارید.
۲٫ یک عدد لیمو را دو نصف کنید؛ آب آنها را بگیرید و پوست آنها را نگهدارید. در یک تابه بزرگ ماءالشعیر، باقی فلفل چیلی، آب لیموترش و پوست لیمو را با هم مخلوط کنید. اجازه دهید جوش بیاید. هات داگ ها را داخل این مایع، بدون اینکه در تابه را بگذارید به مدت ۷ دقیقه بپزید. هات داگ ها را خارج کنید و بقیه مواد را دور بریزید.
۳٫ لیموی باقی مانده را قاچ کنید. هات داگ ها را داخل نان بگذارید و سس سالسا روی آن بریزید و به همراه لیموهای قاچ خورده سرو کنید.


هات داگ با سس پنیر چیلی

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ

 

•    تعداد: ۸ هات داگ
•    زمان آماده سازی و پخت: ۲۰ دقیقه

مواد لازم

•    ۲ تکه بیکن خرد شده
•    یک عدد پیاز سفید متوسط، خرد شده
•    یک قاشق غذاخوری فلفل چیلی خلال شده
•    دو قاشق چایخوری سیر رنده شده
•    ۴۵۰ گرم گوشت راسته چرخ شده
•    یک قاشق چایخوری پودر چیلی
•    یک قاشق چایخوری پاپریکا
•    نمک
•    ۲۳۰ گرم سس گوجه فرنگی
•    نصف پیمانه آب یا ماءالشعیر بی طعم
•    ۸ عدد هات داگ گوشت، کباب شده
•    ۸ عدد نان هات داگ برشته شده
•    یک پیمانه پنیر چدار رنده شده

طرز تهیه

۱٫ در یک تابه روی حرارت متوسط، بیکن و نصف پیاز را به مدت ۵ دقیقه تفت دهید تا بیکن کاملا برشته شود.
۲٫ فلفل چیلی و سیر را به تابه اضافه کنید. یک دقیقه بپزید. گوشت چرخ کرده را اضافه کنید و تفت دهید. چربی مواد رابگیرید. سس گوجه فرنگی، ماءالشعیر و نمک و فلفل اضافه کنید. اجازه دهید تا جوش بیاید. حرارت را کم کنید تا به حال نیم جوش حدود ۱۰ دقیقه روی شعله باشد. آن را کنار بگذارید و گرم نگهدارید.  
۳٫ روی هات داگ های گریل شده سس چیلی و باقی مانده پیاز خرد شده را بریزید و سرو کنید.


هات داگ با سس آووکادو و چیپس

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ

 

•    تعداد: ۸ هات داگ
•    زمان آماده سازی و پخت: ۲۰ دقیقه

مواد لازم

•    سه عدد آووکادوی رسیده و نرم
•    یک قاشق غذاخوری آب لیمو
•    ¾ قاشق چایخوری نمک
•    ۸ عدد هات داگ
•    یک عدد پیاز سفید کوچک، خلالی برش دهید
•    دو عدد گوجه فرنگی، خرد شده
•    یک پیمانه چیپس سیب زمینی خرد شده

طرز تهیه

۱٫ در یک کاسه آووکادوها را له کنید، آب لیمو، نصف قاشق چایخوری نمک و ¼ پیمانه فلفل را به آن اضافه کنید. روی آن را با پلاستیک بپوشانید و داخل یخچال قرار دهید.
۲٫ در این فاصله هات داگ ها را سرخ یا کبابی کنید. روی آنها سس آووکادو، پیاز خرد شده، گوجه فرنگی نگینی شده و چیپس خرد شده بریزید و سرو کنید.


چیلی مک داگ

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ
•    تعداد: ۸ هات داگ
•    زمان آماده سازی و پخت: ۲۵ دقیقه

مواد لازم

•    ۲۳۰ گرم سالاد ماکارونی آماده
•    یک و ۱/۳ پیمانه سس چیلی، گرم شده
•    نصف پیمانه پنیر چدار رنده شده
•    نصف پیمانه چیپس ذرت خرد شده
•    نصف پیمانه پیاز قرمز ریز شده (متوسط)
•    ¼ پیمانه گشنیز تازه خرد شده
•    ۲۳۰ گرم خامه ترش (اختیاری)

طرز تهیه

۱٫ نان های هات داگ را کره بمالید و در تابه برشته کنید. داخل آن ۲ قاشق غذاخوری سالاد ماکارونی بریزید. هات داگ های گریل شده را روی آن بگذارید. سس چیلی، پنیر، چیپس ذرت خرد شده، پیاز ریز شده و گشنیز روی آن بپاشید. در صورت تمایل می توانید روی آنها خامه ترش بریزید.


هات داگ به سبک شیکاگو

 

8 دستور تهیه فوق العاده هات داگ
•    تعداد: ۸ هات داگ
•    زمان آماده سازی و پخت: ۲۵ دقیقه

مواد لازم

•    ¾ پیمانه گوجه فرنگی گیلاسی، چهار قاچ شده
•    ۱/۳ پیمانه جعفری خرد شده
•    ۱/۳ پیمانه خیار
•    ۱/۳ پیمانه پیاز ریز شده
•    ¼ خیار شور ریز شده
•    نصف قاشق چایخوری تخم کرفس
•    خردل زرد
•    خیارشور، نواری برش دهید
•    فلفل

طرز تهیه

۱٫ در یک کاسه کوچک، گوجه فرنگی، کرفس، خیار، پیاز، خیار شور و تخم کرفس را با هم مخلوط کنید.
۲٫ نان های هات داگ را برشته کنید. هات داگ ها را بپزید و داخل نان بگذارید. خردل روی آن بریزید. یک قاشق از مخلوط گوجه فرنگی را روی هات داگ بریزید و با فلفل سرو کنید.


خوراک ماهی و سبزیجات را رژیم دار‌ها بخورند!


وب‌سایت سلامتیسم: افرادی که رژیم لاغری دارند یا آنان که به فکر سلامتی خود هستند و می‌خواهند غذاهای سرشار از ویتامین و کم‌چرب و کم‌کالری را در برنامه غذایی خودشان داشته باشند، همیشه با معضل «چی بپزم» مواجه می‌شوند. یکی از غذاهای ساده و جذابی که این افراد می‌توانند در رژیم هفتگی خود بگنجانند، خوراک ماهی و سبزیجات است.

این خوراک علاوه بر داشتن کالری پایین و کربوهیدرات محدود، می‌تواند به افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن کمک کند، باعث پیشگیری از افزایش فشار خون شود، نقش موثری در حفظ سلامت قلب ایفا کند و برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید باشد. خوراک ماهی و سبزیجات، غذای جذابی برای کودکان هم به‌حساب می‌آید.

مواد لازم برای ۴ نفر:

 • فیله ماهی بدون تیغ حدود ۶۰۰ گرم
  نمک یک‌چهارم قاشق چای‌خوری
  فلفل سیاه تازه سابیده‌شده یک‌چهارم قاشق چای‌خوری
  فیله گوجه‌فرنگی متوسط و بدون تخمه ۶ عدد
  ساقه کرفس ۲ عدد
  پیاز قرمز خردشده و کوچک یک عدد
  زیتون سبز بدون هسته یک لیوان
  زیتون سیاه بدون هسته یک‌چهارم لیوان
  سیر خردشده یک حبه
  پودر فلفل قرمز یک‌هشتم قاشق چای‌خوری
  سیب‌زمینی ورقه‌شده ۱.۵ لیوان
  جعفری خردشده یک‌چهارم لیوان

طرز تهیه خوراک ماهی و سبزیجات

طرز تهیه:

۱٫ برای تهیه این خوراک، ابتدا فیله‌های ماهی را روی حوله جاذب آب قرار دهید و دو طرف فیله‌ها را با نمک و فلفل طعم‌دار کنید. قرار دادن فیله‌ها روی حوله یا دستمال جاذب آب، به این دلیل توصیه می‌شود که بافت ماهی‌ها به دلیل آب انداختن بیش از اندازه هنگام پخت، خراب نشود.

۲٫ زمانی که فیله‌ها درحال طعم‌دار شدن هستند، فیله‌های گوجه‌فرنگی، ساقه کرفس خردشده، پیاز، زیتون‌ها، روغن زیتون، سیر خردشده و پودر فلفل قرمز را به‌خوبی با هم مخلوط کنید و این مخلوط را روی سیب‌زمینی‌های ورقه‌شده بریزید.

۳٫ تابه نچسبی را کمی گرم کنید و ظرف سبزیجات را به ترتیبی که سیب‌زمینی‌ها کف تابه و سایر مواد روی آن‌ها قرار بگیرند، داخل تابه بریزید. در تابه را به مدت ۲۰ دقیقه بگذارید و حرارت را به متوسط رو به پایین برسانید، تا سیب‌زمینی‌ها کمی نرم شوند و گوجه‌ها هم بپزند. حالا در تابه را باز کنید و ماهی‌ها را روی سایر مواد قرار دهید. دوباره در تابه را ببندید، حرارت را به مقدار کمی افزایش بدهید و ۱۲ دقیقه دیگر به مواد داخل تابه فرصت پخته شدن بدهید.

۴٫ اگر حس کردید که ماهی‌ها زمان بیشتری برای پختن نیاز دارند، کمی به زمان پخت خود اضافه کنید. فقط حواس‌تان باشد که در طول مدت پختن این خوراک، ماهی‌ها را پشت‌ورو نکنید تا بافت آن‌ها از هم نپاشد.

۵٫ بعد از پختن ماهی‌ها و سایر سبزیجات، آن‌ها را در ۴ ظرف جداگانه سِرو کنید و قبل از آوردن آن‌ها سر میز، جعفری خردشده را روی بشقاب خوراک ماهی و سبزیجات بریزید.


نان سیب زمینی، عصرانه‌ای لذیذ و خوشمزه


ماهنامه سفره ایرانی – راضیه عمادی: این نان خوشمزه و مقوی را برای عصرانه تهیه و کنار خانواده میل کنید و لذت ببرید.

میزان سرو: ۸ الی ۱۰ نفر

مواد لازم:

 • خمیر نان: یک عدد
 • آب: یک دوم پیمانه
 • روغن آفتابگردان: یک دوم پیمانه
 • جوش شیرین: یک قاشق چای خوری
 • آرد: دو و یک دوم الی ۳ پیمانه
 • برگه جعفری (ریز خرد شده): ۲ قاشق سوپ خوری
 • سیب زمینی (پخته): ۲ عدد
 • زرده تخم مرغ: یک عدد

 

 نان سیب زمینی
طرز تهیه:

۱٫ آب، روغن آفتابگردان و جوش شیرین را در ظرف مناسبی روی حرارت متوسط قرار دهید تا آب گرم شود. این مخلوط را به خمیر اضافه کرده و ورز دهید.

 

۲٫ آرد را به تدریج اضافه کرده و به خوبی مواد را ورز دهید تا خمیر صاف و یکدستی حاصل شود.

 

۳٫ برگ جعفری ریز خرد شده و سیب زمینی پخته و له شده را به مواد اضافه کرده و ورز دهید.

۴٫ دست خود را به روغن آفتابگردان آغشته کنید و گلوله هایی به اندازه گردو از خمیر جدا کنید. آنها را کف دست خود پهن کنید و با فاصله از هم در سینی فر پوشیده شده با کاغذ روغنی بچینید.

 

۵٫ زرده تخم مرغ را کمی با چنگال زده و با برس روی آنها بمالید.

 

۶٫ سینی فر را به مدت ۲۵ دقیقه کنار بگذارید تا خمیر ور آید و سپس آن را به مدت ۲۵ دقیقه در فر از قبل گرم شده با دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد (۴۰۰ درجه فارنهایت) قرار دهید تا طلایی و برشته شوند. سپس سرو کنید.


خبرگزاری آريا – تميز کردن لکه هاي ديوار گچي


تميز کردن لکه هاي ديوار گچي

خبرگزاري آريا –
روش تميز کردن ديوار گچي از لکه هاي مختلف
ديوار‌هاي گچي را با هر نوع مواد يا وسايل نمي‌توان پاک کرد، زيرا ممکن است لکه بزرگتر و بدنماتري ايجاد شود. در اينجا روش‌هاي مناسب براي تميز کردن ديوار گچي از لکه‌هاي مختلف مثل مداد، خودکار و جاي تابلو ياد داده شده است.
اگر ديوار خانه شما گچي است و هنوز رنگ نشده است، به طور کلي براي تميز کردن آن مي‌توانيد از مايع ظرفشويي و اسکاچ استفاده کنيد. همچنين يک راه ساده و سريع براي تميز کردن ديوار گچي استفاده از سمباده است. براي تميز کردن کلي ديوار گچي محلول جوش شيرين نيز مي‌تواند تا حدودي لکه‌ها و سياهي‌ها را از بين ببرد.
تميز کردن انواع مداد از روي ديوار گچي
۱- روش تميز کردن مداد رنگي از روي ديوار
براي پاک کردن رد مداد رنگي از روي ديوار مي توانيد مقداري خمير دندان را روي يک مسواک کهنه بماليد و به آرامي روي خطوط مداد رنگي را تميز کنيد. همچنين مي‌توانيد مقداري جوش شيرين را در آب مخلوط کنيد و با پنبه روي خطوط مداد رنگي روي ديوار گچي بکشيد تا تميز شود.
روش هاي تميز کردن ديوار گچي,پاک کردن ديوار گچي
براي پاک کردن رد مداد رنگي از روي ديوار از خميردندان و مسواک کهنه استفاده کنيد
۲- روش تميز کردن مداد سياه
براي پاک کردن مداد سياه مي‌توانيد يک پاک کن معمولي استفاده کنيد. براي اين کار پاک کن را به آرامي روي خطوط مداد بکشيد و آن‌ها را پاک کنيد. اگر اين روش فايده نداشت مي‌توانيد از جوش‌شيرين استفاده نماييد. به اين صورت که مقداري جوش شيرين را با آب قاطي کرده و با يک پارچه به صورت آرام بر روي محل بکشيد. اين کار به ديوار آسيب وارد نمي‌کند.
۳- روش تميز کردن ديوار گچي از مداد شمعي
پاستل ها و مداد شمعي به دليل روغني بودن به راحتي از سطح ديوار پاک نمي شوند، براي اين کار مي توانيد ابتدا مداد شمعي به جا مانده روي ديوار را با قاشق پلاستيکي بتراشيد.
سپس مقداري جوش شيرين روي يک پارچه نم دار بريزيد و به آرامي روي باقي مانده مداد شمعي بکشيد.
بعد با يک اسفنج مرطوب روي محدوده لکه ها بکشيد تا آن ها را کاملا تميز کند و در نهايت ديوار را با حوله مرطوب تميز کنيد.
تميز کردن ديوار گچي,نحوه تميز کردن ديوار گچي
براي پاک کردن جاي پاستل ها و مداد شمعي از جوش شيرين و پارچه نم دار استفاده کنيد
۴- پاک کردن لکه هاي سياه از روي ديوار گچي
اين لکه ها ممکن است به طور کامل از روي ديوارهاي گچي محو نشوند اما حداقل مي توانيد سعي خود را بکنيد. کمي جوش شيرين را در آب حل کنيد و بعد با يک پنبه آن را روي لکه‌هاي ديوار بکشيد. در نهايت با يک دستمال نم دار آن را تميز کنيد.
نحوه پاک کردن لکه از روي ديوار گچي, طرز پاک کردن لکه ها از روي ديوار
کمي جوش شيرين را در آب حل کنيد و بعد با يک پنبه آن را روي لکه هاي سياه ديوار بکشيد
۵- تميز کردن خودکار از روي ديوار گچي
براي پاک کردن رد خودکار از روي ديوار مي‌توانيد از الکل سفيد استفاده کنيد. براي اين کار ابتدا مقداري الکل سفيد روي پنبه بريزيد. دقت کنيد که مقدار الکل اندازه اي نباشد که از روي پنبه بچکد و لکه باقي بگذارد.
سپس پنبه را روي لکه فشار دهيد و اگر جوهر خودکار به پنبه منتقل نشد، از الکل بيشتري استفاده کنيد. نبايد پنبه را روي قسمت‌هاي لک شده بماليد زيرا اين کار باعث پخش شدن لکه مي‌شود. هرگز يک پنبه کثيف را دوباره روي ديوار قرار ندهيد و براي هر بار پاک کردن از قسمت تميز پنبه و يا يک پنبه ديگر استفاده کنيد.
سپس يک پارچه تميز را به الکل آغشته کرده و روي باقي مانده لکه بماليد براي پارچه نيز هر بار از قسمت‌هاي تميز آن استفاده کنيد و تا محو کامل لکه جوهر به اين کار ادامه دهيد. در پايان، جاي لکه را با يک پارچه خشک پاک کنيد.
۶- پاک کردن جاي تابلو‌ها روي ديوار گچي
وقتي يک قاب عکس يا تابلو به مدت طولاني روي يک ديوار باشد، اگر تابلو به ديوار بچسبد به اين دليل که گرد وغبار به زير تابلو نفوذ نمي‌کند، تکه ديوار پشت آن تميز‌تر از بقيه قسمت‌هاي ديوار باقي مي‌ماند. در اين حالت ديوار دورنگ مي‌شود. بهترين روش براي حل اين مشکل استفاده از بخارشور است.
اگر بخار شور در دسترس نداريد مي توانيد محلول شوينده را در آب گرم بريزيد و مخلوط کنيد سپس با دستمال يا اسفنج اطراف رد تابلو را محکم تميز کنيد.
مراحل تميز کردن ديوارها,نکاتي براي تميز کردن ديوارها
مي توانيد محلول شوينده را در آب گرم بريزيد و با دستمال يا اسفنج اطراف رد تابلو را تميز کنيد
۷- آخرين راهکار براي تميز کردن ديوار گچي
اگر از روش هاي بالا نتوانستيد نتيجه بگيريد مي توانيد با يک کاغذ سمباده مقداري روي محل لکه روي ديوار گچي بکشيد. بعد گرده‌هاي آن را تميز کنيد و يک دستمال نم دار را روي محل لکه بکشيد.
پاک کردن ديوار گچي, شيوه پاک کردن ديوارهاي گچي
مي توانيد با يک کاغذ سمباده مقداري روي محل لکه روي ديوار گچي بکشيد
منبع : setare.com


خبرگزاری آريا – کاسرول کوفته مرغ با سس ميگو


کاسرول کوفته مرغ با سس ميگو

خبرگزاري آريا –
کاسرول کوفته مرغ با سس ميگو,طرز تهيه سس ميگو
کاسرول کوفته مرغ با سس ميگو
کوفته يکي از غذاهاي خوشمزه و البته پرهزينه محسوب مي شود. اما گاهي براي صرف هزينه کمتر، ترجيح مي دهيم کوفته مرغ را امتحان کنيم. در اين مطلب کوفته مرغ را به همراه سس ميگو براي شما آموزش داده ايم، اگر امتحان کنيد حتما خوشتان مي آيد.
مواد لازم براي کاسرول کوفته مرغ با سس ميگو :

ميگو خرد شده ۱ کيلوگرم
قارچ خرد شده ۳۰۰ گرم
سير خرد شده ۴ حبه
لوبيا سبز خرد شده ۴ عدد
آرد سفيد ۵ قاشق سوپخوري
آب مرغ ۱/۳ پيمانه
خامه ۲/۳ پيمانه
ذرت پخته ۱/۴ پيمانه

مواد لازم براي کوفته :

گوشت مرغ چرخ شده ۵۰۰ گرم
جعفري خرد شده ۲ قاشق سوپخوري
پودر سوخاري ۱-۲ قاشق سوپخوري
پودر سير ۱ قاشق چايخوري
تخم مرغ ۱ عدد
روغن به مقدار لازم
نمک و فلفل به مقدار لازم

طرز تهيه کاسرول کوفته مرغ با سس ميگو :
ابتدا ميگوها را پاک کرده، بشوييد. سپس آن ها را آغشته به نمک و فلفل کرده، سرخ شان کنيد. در يک تابه مقداري روغن بريزيد و آن را روي حرارت قرار دهيد، سپس قارچ ها را داخل آن تفت دهيد. بعد از ۴ دقيقه پيازچه خردشده را همراه با سير و مقداري نمک و فلفل بريزيد و مواد را خوب تفت دهيد.
حالا آرد را اضافه کرده، همراه مواد تفت دهيد و بعد آب مرغ و خامه را بيفزاييد. در اين مرحله حرارت را زياد کنيد تا مواد جوش بيايد، سپس حرارت را کم کرده، صبر کنيد تا سس غليظ شود.
حالا لوبياي خردشده، ذرت و ميگوهاي سرخ شده را اضافه کرده و به‌ آرامي هم بزنيد. صبر کنيد تا مواد خوب به خورد هم بروند. در اين زمان بايد فر را با دماي ۱۸۰ درجه سانتيگراد روشن کنيد.
گوشت مرغ چرخ‌‌‌‌‌‌ شده را همراه با پودر سير، جعفري خردشده، پودر سوخاري و تخم‌مرغ را به همراه مقداري نمک و فلفل داخل کاسه اي بريزيد. مواد را خوب با هم ورز دهيد تا خمير کوفته آماده شود.
حالا مواد را شبيه توپ هايي اندازه نارنگي درآوريد. مخلوط ميگو را داخل ظرف مورد نظرتان بريزيد، سپس کوفته ها را داخل آن قرار دهيد. ظرف را به مدت ۳۰-۲۵ دقيقه داخل فر بگذاريد تا کاسرول شما آماده شود.
منبع : sarashpazpapion.comخبرگزاری آريا – چگونه با يک رئيس آسيب‌رسان کنار بياييم؟


چگونه با يک رئيس آسيب‌رسان کنار بياييم؟

خبرگزاري آريا – وب سايت نوپانا: در مواقع بخصوصي ، شما متوجه مي‌شويد که توسط گروهي از افراد يا يک رئيس آسيب‌رسان احاطه شديد. طبيعي است تحمل طعنه‌ها و انرژي‌هاي منفي اين گونه افراد به شدت سخت است و نمي‌توان هميشه صبر پيشه کرد. از طرف ديگر استعفا دادن و خالي کردن ميدان نيز به نوعي پاک کردن صورت مسئله بوده و نمي‌تواند راه‌حل مناسب در اين زمينه باشد.
چگونه با يک رئيس آسيب‌رسان کنار بياييم؟
در اين مواقع سه تکنيک و راه‌حل کارگشا وجود دارد که مي تواند کنار آمدن با طعنه‌هاي يک رئيس آسيب‌رسان را آسان کند.
۱- به حرف‌هاي رئيس آسيب رسان خود بخنديد
مي‌دانيد که بسياري از افراد آسيب‌رسان، حرف‌هاي منفي را در قالب شوخي بيان ‌مي‌کنند و سعي مي‌کنند با طعنه‌ زدن به شما آسيب برسانند. يکي از راه‌هاي مقابله با اين افراد، اين است که به حرف‌هاي طعنه‌آميز او بخنديد و قسمت منفي صبحت‌هاي او را نشنويد. تصور کنيد که اين رئيس آسيب‌رسان دوست شماست و در‌باره مطلبي بي‌ربط با شما شوخي کرده است.
بدين شکل نه تنها اثر و آسيب کنايه‌ي او را کم کرده‌ايد و بلکه با خنديدن انرژي منفي ايجاد شده را خالي کرده‌ و يک فاصله‌ي احساسي ميان خود و فرد آسيب‌رسان ايجاد مي‌کنيد.
۲- از تکنيک فاصله‌گيري موقت استفاده کنيد
يکي از راه‌هاي کنار آمدن با يک رئيس آسيب‌رسان استفاده از تکنيک فاصله‌گيري موقت است.
«باب ساتون» مدرس رفتار سازماني در دانشگاه استنفورد آمريکا، اين تکنيک را بدين شکل معني مي‌کند که فرد مي‌تواند بجاي تمرکز روي ميزان ناراحتي کنوني خود، ميزان رنجش را پس از گذشت يک هفته، يک ماه يا يک سال بسنجد و ببيند که آن زمان چه نظري راجع به اين اتفاق خواهد داشت.
مسلماً يک طعنه‌ کوچک نمي‌تواند تاثيري اساسي بر احساس يک سال بعد افراد بگذارد؛ پس بهتر است به همين دليل رنج موقت را نيز ناديده گرفت.
۳- تصور کنيد که متخصصي در حال تحقيق درباره آسيب‌رسانان هستيد
تکنيک پاياني و بامزه‌ کنار آمدن با يک رئيس آسيب‌رسان اين است که تصور کنيد متخصصي در حال جمع آوري و بررسي نمونه‌هاي مختلف آسيب‌رسانان هستيد. با تصور خود به عنوان يک «آسيب‌رسان شناس»، به جاي آنکه از آزار ديگران ناراحت شويد، با مشاهده‌ي عملکرد چنين گونه‌‌ نابي از آسيب‌رسانان (!) خوشحال شده و جايي براي ناراحتي نمي‌گذاريد.
از آنجايي‌که اين راهکار‌ها بسيار ساده هستند، ممکن است مشکل‌آفرين باشند! بدين شکل که با قوي شدن در بکارگيري چنين راهکارهايي، ديگر به دنبال فرار از موقعيت‌هاي آسيب‌رسان نخواهيد بود و قرار گرفتن در وضعيت‌هاي مخرب به طور کلي خطرناک است؛ پس بهتر است با احتياط آنها را بکار برده و با تعريف دوباره‌ شرايط، آسيب کمتري از مواجه شدن با يک رييس آسيب‌رسان ديد.


1 2 3 23